"Życie w świetle”

no image "Życie w świetle” to stowarzyszenie o charakterze polonijnym. Ugrupowanie funkcjonuje od 1982 roku. Jacek Herma. Rodzaj ugrupowania to: druki ciągłe. Jest to podmiot wchodzący w skład grupy: media. Terytorium działalności organizacji to Niemcy. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w miejscowości Carlsberg. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.oaza.de. Informacje uzupełniające o organizacji: kwartalnik.
Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Saint Michel sur Orge screen

Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Saint Michel sur Orge

Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Saint Michel sur Orge to organizacja o charakterze polonijnym. Osobą...