Zbiory polskie Instytutu Hoovera (The Hoover Institution on War, Revolution, and Peace) w Palo Alto

no image Zbiory polskie Instytutu Hoovera (The Hoover Institution on War, Revolution, and Peace) w Palo Alto to stowarzyszenie o charakterze polonijnym. Rodzaj ugrupowania to: biblioteka / archiwum. Jest to podmiot należący do grupy: instytucje kultury / pamięci. Obszar działalności organizacji to Stany Zjednoczone. Stolwarzyszenie ma swoją siedzibę w miejscowosci Palo Alto. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.hoover.org/library-and-archives/collections/east-europe/poland. Informacje dodatkowe o organizacji: zbiory polskie obejmują m.in dokumentację wytworzoną przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, polskie akta dyplomatyczne z 1918-1945, akta Biura Dokumentów II Korpusu (W. Anders Collection), akta ambasady RP w Moskwie oraz spuścizny prywatne (np. Jana Karskiego, Tadeusz Bora-Komorowskiego, Stefana Korbońskiego, Ignacego Paderewskiego, Leopolda Tyrmanda); na podstawie porozumienia Naczelnej Dyrekcji Archiwów Polskich i dyrekcji Instytutu Hoovera znaczna część mikrofilmów dokumentów dot. Polski jest dostępna w czytelni naukowej Archiwum Akt Nowych w Warszawie.
Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Saint Michel sur Orge screen

Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Saint Michel sur Orge

Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Saint Michel sur Orge to organizacja o charakterze polonijnym. Osobą...