Władywostocka Organizacja Społeczna

no image Władywostocka Organizacja Społeczna "Dom Polski” to stowarzyszenie o charakterze polonijnym. Ugrupowanie prowadzi działalność od 2007 roku. Rodzaj ugrupowania to: stowarzyszenie. Jest to podmiot należący do grupy: organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Obszar działalności organizacji to Rosja. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w miejscowości Władywostok. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www dompolskivlad livejournal com.
Towarzystwo Polonijne  screen

Towarzystwo Polonijne

Towarzystwo Polonijne "Piast” w Izraelu to stowarzyszenie o charakterze polonijnym. Podmiot funkcjonuje od 1991 roku....