Towarzystwo Polonijne

no image Towarzystwo Polonijne "Piast” w Izraelu to stowarzyszenie o charakterze polonijnym. Podmiot funkcjonuje od 1991 roku. Osobą należącą do ugrupowania jest Ewa Tanous, Bozena Bakri. Rodzaj ugrupowania to: stowarzyszenie. Jest to podmiot wchodzący w skład grupy: organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Obszar działalności organizacji to Izrael. Stowarzyszenie posiada swoją siedzibę w miejscowości Haifa. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www piast camus co il.
Polish Welfare Office screen

Polish Welfare Office

Polish Welfare Office to organizacja o charakterze polonijnym. Osobą stojącą na czele ugrupowania jest Teresa Grabek....