Towarzystwo im Romana Sanguszki w São Paulo

no image Towarzystwo im Romana Sanguszki w São Paulo to organizacja o charakterze polonijnym. Rodzaj ugrupowania to: stowarzyszenie. Jest to podmiot należący do grupy: organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Terytorium działalności organizacji to Brazylia. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w miejscowości São Paulo. Informacje uzupełniające o organizacji: organizację założyły osoby wywodzące się z dawnego "Klubu 44" - stowarzyszenia utworzonego przez wojenną emigrację inteligencką; do 2009 r siedzibą organizacji był Dom Kultury Polskiej im R Sanguszki.
Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Saint Michel sur Orge screen

Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Saint Michel sur Orge

Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Saint Michel sur Orge to organizacja o charakterze polonijnym. Osobą...