Stowarzyszenie Polskich Kupców, Przemysłowców i Profesjonalistów w Hamilton

no image Stowarzyszenie Polskich Kupców, Przemysłowców i Profesjonalistów w Hamilton to stowarzyszenie o charakterze polonijnym. Ugrupowanie prowadzi działalność od 1920 roku. Rodzaj ugrupowania to: stowarzyszenie. Jest to podmiot wchodzący w skład grupy: organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Terytorium działalności organizacji to Kanada. Ugrupowanie posiada swoją siedzibę w miejscowości Hamilton. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www exporter pl.
Towarzystwo Polonijne  screen

Towarzystwo Polonijne

Towarzystwo Polonijne "Piast” w Izraelu to stowarzyszenie o charakterze polonijnym. Podmiot funkcjonuje od 1991 roku....