Rada Koordynacyjna Polskich Organizacji w Zachodniej Australii

no image Rada Koordynacyjna Polskich Organizacji w Zachodniej Australii to stowarzyszenie o charakterze polonijnym. Ugrupowanie prowadzi działalność od 1950 roku. Rodzaj ugrupowania to: federacja organizacji. Jest to podmiot wchodzący w skład grupy: organizacje i instytucje federacyjne. Obszar działalności organizacji to Australia. Ugrupowanie posiada swoją siedzibę w miejscowości Maylands. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www polish org au. Informacje uzupełniające o organizacji: w 2000 r zrzeszała 25 organizacji.
Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Saint Michel sur Orge screen

Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Saint Michel sur Orge

Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Saint Michel sur Orge to organizacja o charakterze polonijnym. Osobą...