Poslska Szkoła Sobotnia im Mikołaja Kopernika w Birmingham

no image Poslska Szkoła Sobotnia im Mikołaja Kopernika w Birmingham to organizacja o charakterze polonijnym. Ugrupowanie prowadzi działalność od 1950 roku. Rodzaj ugrupowania to: instytucja oświatowa. Jest to podmiot wchodzący w skład grupy: instytucje społeczno-kulturalne i oświatowe. Obszar działalności organizacji to Wielka Brytania. Stowarzyszenie posiada swoją siedzibę w miejscowości Birmingham. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www kopernik org uk. Dane dodatkowe o podmiocie: placówka mieści się obecnie w Polskim Centrum Katolickim "Dom Polski" (Polish Millennium House).
Towarzystwo Polonijne  screen

Towarzystwo Polonijne

Towarzystwo Polonijne "Piast” w Izraelu to stowarzyszenie o charakterze polonijnym. Podmiot funkcjonuje od 1991 roku....