Polski Ośrodek Informacji Turystycznej w Japonii

no image Polski Ośrodek Informacji Turystycznej w Japonii to stowarzyszenie o charakterze polonijnym. Podmiot prowadzi działalność od 2005 roku. Osobą stojącą na czele stowarzyszenia jest Mariusz Łata. Rodzaj ugrupowania to: inna instytucja. Jest to podmiot wchodzący w skład grupy: instytucje społeczno-kulturalne i oświatowe. Terytorium działalności organizacji to Japonia. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w miejscowości Tokio. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www pot gov pl/osrodki-zagraniczne-pot/. Dane uzupełniające o podmiocie: ośrodek zagraniczny Polskiej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Warszawie.
Towarzystwo Polonijne  screen

Towarzystwo Polonijne

Towarzystwo Polonijne "Piast” w Izraelu to stowarzyszenie o charakterze polonijnym. Podmiot funkcjonuje od 1991 roku....