Polski Ośrodek Informacji Turystycznej w Holandii

no image Polski Ośrodek Informacji Turystycznej w Holandii to stowarzyszenie o charakterze polonijnym. Podmiot prowadzi działalność od 1992 roku. Osobą należącą do ugrupowania jest Dominika Szulc. Rodzaj ugrupowania to: inna instytucja. Jest to podmiot wchodzący w skład grupy: instytucje społeczno-kulturalne i oświatowe. Terytorium działalności organizacji to Holandia. Ugrupowanie posiada swoją siedzibę w miejscowości Amsterdam. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www pot gov pl/osrodki-zagraniczne-pot/. Informacje dodatkowe o podmiocie: ośrodek zagraniczny Polskiej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Warszawie.
Towarzystwo Polonijne  screen

Towarzystwo Polonijne

Towarzystwo Polonijne "Piast” w Izraelu to stowarzyszenie o charakterze polonijnym. Podmiot funkcjonuje od 1991 roku....