Polski Kościół Ewangelicko-Reformowany na Obczyźnie

no image Polski Kościół Ewangelicko-Reformowany na Obczyźnie to organizacja o charakterze polonijnym. Podmiot prowadzi działalność od 1946 roku. Osobą stojącą na czele stowarzyszenia jest Andrzej Sągajłło. Rodzaj ugrupowania to: inna organizacja / instytucja kościelna. Jest to podmiot wchodzący w skład grupy: organizacje i instytucje kościelne. Terytorium działalności organizacji to Wielka Brytania. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w miejscowości Londyn. Dane dodatkowe o podmiocie: zakończył działalność w 1991 r .
Towarzystwo Polonijne  screen

Towarzystwo Polonijne

Towarzystwo Polonijne "Piast” w Izraelu to stowarzyszenie o charakterze polonijnym. Podmiot funkcjonuje od 1991 roku....