Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuszki w South Melbourne

no image Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuszki w South Melbourne to stowarzyszenie o charakterze polonijnym. Podmiot prowadzi działalność od 2008 roku. Rodzaj ugrupowania to: instytucja oświatowa. Jest to podmiot należący do grupy: instytucje społeczno-kulturalne i oświatowe. Terytorium działalności organizacji to Australia. Stowarzyszenie posiada swoją siedzibę w miejscowości Melbourne. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.pccv.org.au/schools/smelbourne. Dane uzupełniające o podmiocie: stowarzyszona z Działem Szkolnym Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii.
Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Saint Michel sur Orge screen

Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Saint Michel sur Orge

Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Saint Michel sur Orge to organizacja o charakterze polonijnym. Osobą...