Polish Welfare Office

no image Polish Welfare Office to organizacja o charakterze polonijnym. Osobą stojącą na czele ugrupowania jest Teresa Grabek. Rodzaj ugrupowania to: instytucja społeczno-kulturalna. Jest to podmiot wchodzący w skład grupy: instytucje społeczno-kulturalne i oświatowe. Terytorium działalności organizacji to Australia. Stowarzyszenie posiada swoją siedzibę w miejscowości New Town.
Towarzystwo Polonijne  screen

Towarzystwo Polonijne

Towarzystwo Polonijne "Piast” w Izraelu to stowarzyszenie o charakterze polonijnym. Podmiot funkcjonuje od 1991 roku....