Polish American Arts Association (PAAA)

no image Polish American Arts Association (PAAA) to stowarzyszenie o charakterze polonijnym. Ugrupowanie prowadzi działalność od 1966 roku. Osobą stojącą na czele stowarzyszenia jest Tom Payne, Wanda O'Brien-Trefil, Marianna Eckel. Rodzaj ugrupowania to: stowarzyszenie. Jest to podmiot należący do grupy: organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Terytorium działalności organizacji to Stany Zjednoczone. Stowarzyszenie posiada swoją siedzibę w miejscowości Washington. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www paaa us. Dane dodatkowe o organizacji: organizacja afiliowana przy Amerykańskiej Radzie Kultury Polskiej (ACPC).
Towarzystwo Polonijne  screen

Towarzystwo Polonijne

Towarzystwo Polonijne "Piast” w Izraelu to stowarzyszenie o charakterze polonijnym. Podmiot funkcjonuje od 1991 roku....