Obwodowe Stowarzyszenie Miłośników Języka i Kultury Polskiej

no image Obwodowe Stowarzyszenie Miłośników Języka i Kultury Polskiej "Warszawa" w Ługańsku to organizacja o charakterze polonijnym. Osobą należącą do stowarzyszenia jest Helena Rek. Rodzaj ugrupowania to: stowarzyszenie. Jest to podmiot wchodzący w skład grupy: organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Obszar działalności organizacji to Ukraina. Ugrupowanie posiada swoją siedzibę w miejscowości Ługańsk.
skip-recykling.pl
GruzRecykling
Gdyńska 54
61-016 Poznań
wielkopolskie
Telefon: 668-425-325
Towarzystwo Polonijne  screen

Towarzystwo Polonijne

Towarzystwo Polonijne "Piast” w Izraelu to stowarzyszenie o charakterze polonijnym. Podmiot funkcjonuje od 1991 roku....