no image "Biuletyn Fundacji Jana Pawła II" to stowarzyszenie o charakterze polonijnym. Ugrupowanie prowadzi działalność od 2003 roku. Osobą stojącą na czele ugrupowania jest o Krzysztof Wieliczko OSPPE. Rodzaj ugrupowania to: druki ciągłe. Jest to podmiot wchodzący w skład grupy: media. Obszar działalności organizacji to Włochy. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w miejscowości Rzym. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www fjp2 com/pl/fundacja/biuletyn. Informacje uzupełniające o organizacji: kwartalnik.
Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Saint Michel sur Orge screen

Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Saint Michel sur Orge

Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Saint Michel sur Orge to organizacja o charakterze polonijnym. Osobą...