no image "Nowy Dziennik” (Polish Daily News) to stowarzyszenie o charakterze polonijnym. Podmiot prowadzi działalność od 1971 roku. Rodzaj ugrupowania to: druki ciągłe. Jest to podmiot wchodzący w skład grupy: media. Terytorium działalności organizacji to Stany Zjednoczone. Ugrupowanie ma swoją siedzibę w miejscowości New York. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www dziennik com. Dane uzupełniające o organizacji: gazeta wydaje dodatek literacko-społeczno-historyczny „Przegląd Polski” oraz (od 1999 r ) tygodniowy, ilustrowany magazyn weekendowy.
Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Saint Michel sur Orge screen

Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Saint Michel sur Orge

Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Saint Michel sur Orge to organizacja o charakterze polonijnym. Osobą...