no image "Inter Finitimos” to organizacja o charakterze polonijnym. Rodzaj ugrupowania to: druki ciągłe. Jest to podmiot wchodzący w skład grupy: media. Terytorium działalności organizacji to Niemcy. Stowarzyszenie posiada swoją siedzibę w miejscowości Berlin. Dane dodatkowe o organizacji: rocznik historii stosunków polsko-niemieckich prowadzony i współwydawany przez Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich.
Towarzystwo Polonijne  screen

Towarzystwo Polonijne

Towarzystwo Polonijne "Piast” w Izraelu to stowarzyszenie o charakterze polonijnym. Podmiot funkcjonuje od 1991 roku....