no image "Nasz Czas” to organizacja o charakterze polonijnym. Ugrupowanie funkcjonuje od 2001 roku. Osobą stojącą na czele stowarzyszenia jest R Maciejkianiec. Rodzaj ugrupowania to: druki ciągłe. Jest to podmiot wchodzący w skład grupy: media. Obszar działalności organizacji to Litwa. Stowarzyszenie posiada swoją siedzibę w miejscowości Wilno. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www nasz-czas lt. Informacje uzupełniające o organizacji: tygodnik.
https://parnas.teb.pl/dla-kandydata/rekrutacja/
Szkoła Podstawowa „Parnas”
Zielińskiego 38
53 -534 Wrocław
Dolnośląskie
Telefon: 71 359-46-63
Towarzystwo Polonijne  screen

Towarzystwo Polonijne

Towarzystwo Polonijne "Piast” w Izraelu to stowarzyszenie o charakterze polonijnym. Podmiot funkcjonuje od 1991 roku....