no image "Głos Polonii" to stowarzyszenie o charakterze polonijnym. Ugrupowanie funkcjonuje od 2008 roku. Rodzaj ugrupowania to: druki ciągłe. Jest to podmiot wchodzący w skład grupy: media. Terytorium działalności organizacji to Czarnogóra. Ugrupowanie ma swoją siedzibę w miejscowości Bijelo Polje. Dane uzupełniające o podmiocie: periodyk wydawany przez Stowarzyszenie Polaków Zamieszkałych w Czarnogórze.
Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Saint Michel sur Orge screen

Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Saint Michel sur Orge

Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Saint Michel sur Orge to organizacja o charakterze polonijnym. Osobą...