no image "Nowinki" to organizacja o charakterze polonijnym. Podmiot prowadzi działalność od 2012 roku. Osobą należącą do stowarzyszenia jest Katarzyna Ligocka. Rodzaj ugrupowania to: druki ciągłe. Jest to podmiot wchodzący w skład grupy: media. Terytorium działalności organizacji to Belgia. Ugrupowanie posiada swoją siedzibę w miejscowości Bruksela. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www nowinki be. Informacje uzupełniające o podmiocie: miesięcznik (nakład 15000 egzemplarzy) wydawany przez organizację Nowinki VZW.
Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Saint Michel sur Orge screen

Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Saint Michel sur Orge

Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Saint Michel sur Orge to organizacja o charakterze polonijnym. Osobą...