no image "Jupiter" Magazyn Kulturalno-Informacyjny to stowarzyszenie o charakterze polonijnym. Podmiot funkcjonuje od 2010 roku. Osobą stojącą na czele ugrupowania jest Jadwiga Hafner, Krzysztof Dąbrowski. Rodzaj ugrupowania to: druki ciągłe. Jest to podmiot wchodzący w skład grupy: media. Terytorium działalności organizacji to Austria. Ugrupowanie ma swoją siedzibę w miejscowości Wiedeń. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www jupiter-online at. Dane uzupełniające o podmiocie: kwartalnik; organ Klubu Inteligencji Polskiej.
Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Saint Michel sur Orge screen

Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Saint Michel sur Orge

Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Saint Michel sur Orge to organizacja o charakterze polonijnym. Osobą...