no image "Obczyzna” Polska Gazetka Internetowa to stowarzyszenie o charakterze polonijnym. Podmiot prowadzi działalność od 1992 roku. Rodzaj ugrupowania to: media internetowe. Jest to podmiot wchodzący w skład grupy: media. Obszar działalności organizacji to Australia. Stowarzyszenie posiada swoją siedzibę w miejscowości Brisbane. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www uq net au.
Towarzystwo Polonijne  screen

Towarzystwo Polonijne

Towarzystwo Polonijne "Piast” w Izraelu to stowarzyszenie o charakterze polonijnym. Podmiot funkcjonuje od 1991 roku....