Maison de la Polonia de France – Kongres Polonii Francuskiej

no image Maison de la Polonia de France – Kongres Polonii Francuskiej to organizacja o charakterze polonijnym. Podmiot funkcjonuje od 1949 roku. Kazimierz Kwaśny, Bolesław Natanek, Stephanie Sobierajski, Richard Rybski, Jean-Pierre Piterek. Rodzaj ugrupowania to: federacja organizacji. Jest to podmiot wchodzący w skład grupy: organizacje i instytucje federacyjne. Obszar działalności organizacji to Francja. Stolwarzyszenie ma swoją siedzibę w miejscowosci Liévin. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.maisondelapolonia.com/pl. Informacje dodatkowe o podmiocie: początkowo Kongres Polaków we Francji; w 2007 r. nastąpiło połączenie Kongresu Polonii Francuskiej oraz założonego w 1995 r. Domu Polonii (do 2005 r. Domu Polonijnego); organizacja - pod nazwą Maison de la Polonia de France – Kongres Polonii Francuskiej - zrzesza 93 stowarzyszenia oraz 19 innych organizacji (przedsiębiorstwa, rzemieślnicy, handlowcy etc.).
Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Saint Michel sur Orge screen

Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Saint Michel sur Orge

Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Saint Michel sur Orge to organizacja o charakterze polonijnym. Osobą...