Liga Katolicka Pomocy Religijnej Polsce i Polonii (Polska Liga Katolicka)

no image Liga Katolicka Pomocy Religijnej Polsce i Polonii (Polska Liga Katolicka) to stowarzyszenie o charakterze polonijnym. Podmiot prowadzi działalność od 1943 roku. Jan Podhul, ks. Stanisław Piwowar, bp Alfred Abramowicz, bp Tomasz Paprocki, ks. Tadeusz Dzieszko, Bernard Ruda. Rodzaj ugrupowania to: inna organizacja / instytucja kościelna. Jest to podmiot wchodzący w skład grupy: organizacje i instytucje kościelne. Terytorium działalności organizacji to Stany Zjednoczone. Stolwarzyszenie posiada swoją siedzibę w miejscowosci Chicago. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.catholicleaguepolonia.org/pl/#./home. Dane uzupełniające o podmiocie: organizacja powstała podczas pierwszego zjazdu duchowieństwa polskiego w Buffalo; od momentu powstania świadczyła pomoc materialną Polsce wspierając odbudowę budynków sakralnych, zaopatrując parafie etc.; obecnie głównym zadaniem Ligi jest pomoc w utrzymaniu trzech uczelni kształcących kapłanów z Polski - Instytutu Polskiego w Rzymie, Kolegium Polskiego w Rzymie oraz Wyższego Seminarium Duchownego w Paryżu; zgodnie ze statutem cele Ligi są nakreślane przez Prymasa Polski.
Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Saint Michel sur Orge screen

Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Saint Michel sur Orge

Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Saint Michel sur Orge to organizacja o charakterze polonijnym. Osobą...