Komitet Koordynacyjny Stowarzyszeń Polskich w Hamburgu

no image Komitet Koordynacyjny Stowarzyszeń Polskich w Hamburgu to organizacja o charakterze polonijnym. Ugrupowanie prowadzi działalność od 1992 roku. Osobą stojącą na czele ugrupowania jest Arkadiusz Kulaszewski. Rodzaj ugrupowania to: federacja organizacji. Jest to podmiot wchodzący w skład grupy: organizacje i instytucje federacyjne. Obszar działalności organizacji to Niemcy. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w miejscowości Hamburg. Informacje dodatkowe o organizacji: organizacje członkowskie: Związek Polaków w Niemczech Oddział Hamburg, Związek Polaków w Niemczech "Zgoda“ Gromada Hamburg, Klub Sportowy "Pol-Union", Klub Polski w RFN, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Polski Związek Inwalidów Wojennych.
Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Saint Michel sur Orge screen

Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Saint Michel sur Orge

Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Saint Michel sur Orge to organizacja o charakterze polonijnym. Osobą...