Klub Inteligencji Katolickiej w Brześciu

no image Klub Inteligencji Katolickiej w Brześciu to stowarzyszenie o charakterze polonijnym. Ugrupowanie funkcjonuje od 2004 roku. Osobą stojącą na czele stowarzyszenia jest ks Edward Migaj. Rodzaj ugrupowania to: stowarzyszenie. Jest to podmiot wchodzący w skład grupy: organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Obszar działalności organizacji to Białoruś. Stowarzyszenie posiada swoją siedzibę w miejscowości Brześć. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www brzesckatolicki com.
Towarzystwo Polonijne  screen

Towarzystwo Polonijne

Towarzystwo Polonijne "Piast” w Izraelu to stowarzyszenie o charakterze polonijnym. Podmiot funkcjonuje od 1991 roku....