Instytut Badań nad Kulturą Polonijną w Monachium

no image Instytut Badań nad Kulturą Polonijną w Monachium to organizacja o charakterze polonijnym. Ugrupowanie prowadzi działalność od 2000 roku. Osobą należącą do stowarzyszenia jest ks Czesław Nowak. Rodzaj ugrupowania to: instytucja naukowa. Jest to podmiot wchodzący w skład grupy: instytucje społeczno-kulturalne i oświatowe. Obszar działalności organizacji to Niemcy. Ugrupowanie ma swoją siedzibę w miejscowości Monachium.
Towarzystwo Polonijne  screen

Towarzystwo Polonijne

Towarzystwo Polonijne "Piast” w Izraelu to stowarzyszenie o charakterze polonijnym. Podmiot funkcjonuje od 1991 roku....