Forum Polskich Szkół w Holandii

no image Forum Polskich Szkół w Holandii to stowarzyszenie o charakterze polonijnym. Podmiot funkcjonuje od 1996 roku. Osobą stojącą na czele ugrupowania jest Stefan Zaczkiewicz. Rodzaj ugrupowania to: inna organizacja. Jest to podmiot wchodzący w skład grupy: organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Obszar działalności organizacji to Holandia. Ugrupowanie ma swoją siedzibę w miejscowości Haga. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www fpsn nl. Dane dodatkowe o organizacji: członkami zwyczajnymi Forum są polskie szkoły sobotnie.
Towarzystwo Polonijne  screen

Towarzystwo Polonijne

Towarzystwo Polonijne "Piast” w Izraelu to stowarzyszenie o charakterze polonijnym. Podmiot funkcjonuje od 1991 roku....