Centrum Kultury Polonijnej w Kurytybie

no image Centrum Kultury Polonijnej w Kurytybie to organizacja o charakterze polonijnym. Podmiot funkcjonuje od 1996 roku. Rodzaj ugrupowania to: instytucja społeczno-kulturalna. Jest to podmiot wchodzący w skład grupy: instytucje społeczno-kulturalne i oświatowe. Terytorium działalności organizacji to Brazylia. Ugrupowanie posiada swoją siedzibę w miejscowości Kurytyba. Dane uzupełniające o podmiocie: do 1999 r placówka nosiła nazwę Brazylijskie Centrum Kultury Polskiej.
Towarzystwo Polonijne  screen

Towarzystwo Polonijne

Towarzystwo Polonijne "Piast” w Izraelu to stowarzyszenie o charakterze polonijnym. Podmiot funkcjonuje od 1991 roku....