Berdyczowskie Polskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

no image Berdyczowskie Polskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości to organizacja o charakterze polonijnym. Osobą należącą do ugrupowania jest Aleksander Rudnicki. Rodzaj ugrupowania to: stowarzyszenie. Jest to podmiot należący do grupy: organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Obszar działalności organizacji to Ukraina. Ugrupowanie posiada swoją siedzibę w miejscowości Berdyczów.
Towarzystwo Polonijne  screen

Towarzystwo Polonijne

Towarzystwo Polonijne "Piast” w Izraelu to stowarzyszenie o charakterze polonijnym. Podmiot funkcjonuje od 1991 roku....