Archiwum Emigracji Polskiej w Szwecji

no image Archiwum Emigracji Polskiej w Szwecji to organizacja o charakterze polonijnym. Podmiot prowadzi działalność od 1992 roku. Rodzaj ugrupowania to: biblioteka / archiwum. Jest to podmiot wchodzący w skład grupy: instytucje kultury / pamięci. Terytorium działalności organizacji to Szwecja. Ugrupowanie posiada swoją siedzibę w miejscowości Sztokholm. Informacje dodatkowe o organizacji: placówka powstała z inicjatywy Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych i działa przy Kongresie Polaków w Szwecji; gromadzi, przechowuje i kataloguje dokumenty związane z historią polskiego wychodźstwa oraz działalnością polskich organizacji w Szwecji; prowadzi działalność wydawniczą.
Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Saint Michel sur Orge screen

Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Saint Michel sur Orge

Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Saint Michel sur Orge to organizacja o charakterze polonijnym. Osobą...